werken vanuit persoonlijke kracht

Het uitgangspunt voor Eigen Toekomst in Beeld is dat ieder mens veel kwaliteit en talent in huis heeft. In onze trainingen gaan we actief op zoek naar de eigen talenten en kernkwaliteiten van iedere deelnemer. We gaan dus uit van jouw persoonlijke kracht en daar gaan we tijdens de training mee aan de slag.

herbezinnen op je functie

Onze training Eigen Toekomst in Beeld richt zich op de expertise, werk- en levenservaring van ervaren werknemers in de gezondheidszorg, welzijn en het onderwijs. Deze groep worstelt met de toenemende verwachtingen, zoals langer doorwerken, meer administratief werk, technologische ontwikkelingen. In de training zoeken we actief naar passende oplossingen om verveling te vermijden en juist vitaal te blijven. lees meer >>

begeleide intervisie

Als manager is het soms lastig om objectief te blijven reflecteren op je eigen rol. Terwijl er genoeg managers zijn die met dezelfde vragen en dilemma’s rondlopen. Je op de werkvloer kwetsbaar opstellen is doorgaans geen optie. Dan is de training Begeleide Intervisie een uitkomst. Samen met een kleine groep breng je een werk gerelateerde casus in. Door op gelijkwaardig niveau met elkaar te denken lukt het opeens verrassend goed om te reflecteren op je eigen rol. Dit alles gebeurt onder begeleiding van een ervaren coach.
Juist door eens in een totaal andere setting met onbekende vakgenoten te praten over mijn functie en hardop te denken over de toekomst, heb ik ontdekt dat ik de waarde van mijn ervaring onderschatte

vrouw (52)